Puheenjohtajan deskiltä


pekka_hujala.jpg


Hyvät eräveljet ja –siskot MEK jäsenkirje 22.8.2016Tämän vuoden helmikuussa pidetyn vuosikokouksen päätöksen mukaisesti Erämajaa remontoidaan siten, että sen käyttö laajenee ympärivuotiseen käyttöön.Mitä tehdään?
-Vesijärjestelmä: kaivo tai porakaivo
-Jätevesijärjestelmä: imeytyskenttä harmaille vesille ja umpisäiliö WC-vesille
-Keittiö: asianmukaiset keittiötilat, - kalusteet ja – koneet
-Sisä wc:t miehille ja naisille

Mitä maksaa?

Ulkopuoliset kustannukset:

-vesi ja jätevesijärjestelmä n. 20 000 e
-keittiö ja wc:t n. 26 000 e
-muut n. 1 000 e
-Yhteensä 47 000 e

Lisäksi hanke edellyttää mittavan määrän talkootyötä.

Miten rahoitetaan?


Hankkeeseen saadaan Leader-rahoitusta 34 750 e,
jäseniltä peritään 150 euron suuruinen rakennusrahastomaksu, jota hyvitetään
talkoopäivähyvityksenä 20 e/talkoopäivä.

Lainarahoituksen osuudeksi jää 10 000 e, jota

lyhennetään 10 vuoden aikana.Millä aikataululla?

Ulkopuolella tehdyt työt (vesi- ja jätevesijärjestelmä) sekä
mahdolliset lisäeristystyöt rakennukseen tehdään vuoden 2016 aikana. Sisätyöt (keittiö, wc:t) vuoden 2017 aikana. Työt on tarkoitus saada viimeistelyineen päätökseen ensi vuoden
loppuun mennessä.Rakennusrahastomaksu 150 e/jäsen peritään ensivuoden

jäsenmaksun yhteydessä. Talkoohyvitykset palautetaan hankkeen päättyessä. Koska talkootyötä tarvitaan paljon, toivon, että mahdollisimman moni tuntisi velvollisuudekseen osallistua talkoisiin. Talkootyötä tarvitaan erityisesti sisäpuolisissa töissä ensi vuoden aikana. Talkootöistä
kerrotaan jäsentiedotteilla.Saamme ulkopuolista Leader-rahoitusta hankkeeseen 75 %osuuden ulkopuolisista kustannuksista. Sen vuoksi tämä tilaisuus tulee hyödyntää ja yhdessäkohennamme Erämajamme käytettävyyttä vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Sen jälkeen upea majamme on esim. jäsenten käytettävissä perhejuhliin ym. tarkoituksiin ympäri vuoden.

Tavataan talkoissa

puheenjohtaja Pekka


Talkookevät ja kevättalkoot


Tukkitalkoot onnistuivat ylitse kaikkien odotustemme: saimme kokoon sahattavaa puutavaraa yli odotustemme ja jopa ylitse kuistiremontin vaatiman tarpeen. Niinpä meille jää jopa varastoon jonkun verran vastaisia tarpeita varten sekä uusia/uudistettavia hirvitorneja varten.

Nöyrin kiitokseni maanomistajille tukkilahjoituksista.

Kuka on rohjennut epäillä, että Eränkävijöistä ei enää löydy wanhanajan talkoohenkeä. Tämä kevät on osoittanut nämä epäilyt täysin aiheettomiksi.

Tänä keväänä on:

-kuljetettu metsistä talkoopuut, joista monet kaadettukin ja tehty tukeiksi

-tukit sahattu ja taapeloitu

-pintalaudat tehty polttopuiksi

-taapelit katettu kuivamista varten

-piha-alueet siivottu

-ilmakiväärihirvirata rakennettu

Talkoopäiviä on ollut yhteensä kuutena päivänä ja arvioni mukaan ainakin 60 talkoomiespäivää sekä melkoinen määrä tärkeitä talkootraktorityötunteja.

Parhaimmat kiitokseni kaikille talkoisiin osallistuneille.

Puheenjohtaja Pekka


wp_000022_2.jpg

Tukkitalkoot erämajalla kevät 2013


Puheenjohtajan deskiltä toukokuussa 2012

Monien metsästysseurojen eräs ongelma on ukkoutuminen, jäsenten keski-iän jatkuva nouseminen. Meillä Eränkävijöissäkin asia on tunnistettu, joskaan meillä tämä ei ole tällä hetkellä erityisen suuri päänsärky, sillä seurassamme on kohtalaisen suuri joukko aktiivisia nuoria metsästäjiä. Olemme aktiivisesti pyrkineet vaikuttamaan siihen, että mielenkiinto metsästykseen ja riistanhoitoon saisi jalansijaa nuorten harrastuskentässä, jossa tänä päivänä on melkoinen kilpailu yhä laajenevissa harrastusmahdollisuuksissa. Eränkävijät järjestää kuluvan vuoden syksyllä koululaisten erä- ja luontopäivän, jonka tarkoituksena on antaa oikeaa tietoa luonto- ja eräasioissa sekä vaikuttaa myönteiseen asenteeseen luonnon hoidossa.

Olen erityisen iloinen siitä, että jäsentemme keskuudessa haittaeläinten metsästys on saanut aika suuren painon metsästyksessä. Koko ajan kasvavan supikoirakannan verotus on tärkeä osa luonnon ja riistakannan tasapainon ylläpitämisessä. Orastavan kauriskannan vakiinnuttamiseksi olemme rakentaneet ja ylläpitäneet ruokintakatosta. kahden peräkkäisen lumitalven vuoksi toiveemme kannan kasvamisesta ovat jääneet tulevien vuosien varaan. Suunnitelmamme on tulevan kesäkauden aikana perustaa jahtialueellemme yksi uusi riistapelto.

Suurpetokannan lisääntyminen on eräs syy siihen, että hirvikanta on melko nopeasti alentunut metsästysalueellamme viime vuoden aikana. Niinpä seuramme hirvisaaliskiintiö ensi jahtikaudelle on pudonnut lähes puoleen edelliseen kauteen verrattuna. Mutta onneksi hirvijahti – niin tärkeä kuin se onkin , erityisesti seuran yhteishengen ylläpitäjänä – on vain osa meille rakasta harrastustamme. Toivotan kaikille menestyksellistä alkavaa jahtikautta 2012–2013.