Luontoa oppimassa erä- ja luontopäivässä 26.9.2014

 

Yhtenäiskoulun kuudesluokkalaisille järjestettiin tilaisuus osallistua koululaisten erä- ja luontopäivään. Metsästysseura Mäntyharjun Eränkävijät järjesti kolmannen kerran jo perinteeksi tulleen koululaisten erä- ja luontopäivän perjantaina 26.syyskuuta, kauniina syyspäivänä.  Yhtenäiskoulun seitsemännen luokan oppilaat saapuivat vieraaksi opettajansa Jari Heikkisen johdolla Eränkävijöiden metsästysmajalle. Seuran puheenjohtaja Pekka Hujala toivotti oppilaat tervetulleiksi ja kertoi päivän tavoitteesta ja ohjelmasta, sekä kertoi lyhyesti metsästysseuran toiminnasta. Oppilaat jaettiin seitsemään ryhmään, koska rasteja oli seitsemän. Ensimmäisellä rastilla opeteltiin nuotiontekoa, sekä perehdyttiin jokamiehenoikeuksiin luonnossa. Toisella rastilla tunnistettiin eläimiä täytetyistä eläimistä majan sisällä. Kolmannella rastilla oppilaat saivat rautaisannoksen pienpetopyynnistä, sekä selityksen siihen, miksi pienpetopyynti on tärkeää luonnon tasapainon ylläpitämisessä. Neljännellä rastilla kerrottiin hirvieläinten metsästyksestä ja siitä, kuinka merkittävää on hirvieläinten kannan säätely liikenteen ja metsien hirvituhojen näkökulmasta. Viidennellä rastilla oppilaat saivat ihan itse rakentaa linnunpöntön, ja monet rakentajat saivat tekemänsä pöntön mukaansa ensi kevään lintutarhaansa. Kuudennella rastilla opeteltiin kädentaitoja ilmakivääriammunnassa. Osoittautui, että monet olivat mestareita jo aiemman kokemuksen myötä, mutta myös monet tarttuivat ilmakivääriin ihan ensimmäistä kertaa. Seitsemännellä rastilla tutustuttiin metsästyskoiriin. Paikalla oli pystykorva ja ajokoira, jotka saivat paljon ystäviä koululaisista, hirvirastilla tuli jo tutuksi hirvikoira. Viimeinen, yhteisrasti oli koululaisille ehkä mieluisin, siinä paistettiin makkarat nuotiolla ja juotiin limsat.

Vaikutti vahvasti siltä, että oppilaat pitivät tällaisesta koulupäivästä. Se antaa meille Eränkävijöille syyn jatkaa tätä perinnettä tulevinakin vuosina.

wp_0001232.jpg

 

Luontoa oppimassa erä- ja luontopäivässä 2013

Mäntyharjun Eränkävijät ry järjesti Yhtenäiskoulun kuudennelle luokalle
erä- ja luontopäivän. Innokkaita oppilaita oli 20 opettajansa Jari Heikkisen johdolla.

Järjestimme ensimmäisen vastaavanlaisen tilaisuuden vuosi sitten syksyllä.
Se sai niin hyvän vastaanoton, että päätimme sen uusia tänä vuonna.
Toivotin oppilaat tervetulleiksi vähän erilaiseen koulupäivään ja kuvasin
päivän tavoitteen olevan:

- antaa oikeata tietoa luonnosta, riistaeläimistä, metsästyksestä
ja riistanhoidosta

- viettää kiva ulkoilupäivä lähellä luontoa.

Kerroin aluksi lyhyesti metsästysseurastamme sekä mitä ja miten me
metsästämme ja millä tavoilla teemme riistanhoitotyötä ja edesautamme
omalta osaltamme luonnon tasapainon säilymistä.


Tilaisuutta varten olimme järjestäneet Erämajalle ja sen lähimaastoon
seitsemän eri tieto- ja toimintarastia:

- ensimmäisellä rastilla opetettiin nuotion tekoa ja käytiin läpi
keskeisimmät asia jokamiehenoikeuksista. Tältä rastilta oppilaat saivat
mukaansa vihkosen jokamiehenoikeuksista.

- toinen rasti oli majan sisällä, jossa oppilaat
  arvuuttelivat/tunsivat täytettyjä eläimiä, metsän eläimiä ja lintuja.

- kolmannella rastilla kerrottiin haittaelinten, pienpetojen
pyynnistä ja esiteltiin erilaisia pyyntiloukkuja.

-neljännellä rastilla kerrottiin hirvieläimistä ja niiden
elintavoista ja hirvenmetsästyksestä. Rastilla oppilaat saivat kokeilla
kommunikointia ihan oikeilla VHF-puhelimilla sekä tehdä tuttavuutta
hirvikoiran kanssa.

- viidennellä rastilla tehtiin linnunpönttö ja oppilaat saivat
mukaansa ohjeen linnunpöntön tekemiseksi.

- kuudennella rastilla harjoiteltiin ilmakivääriammuntaa, osa
  oppilaista oli jo vanhoja tekijöitä, osa taas piti ilmakivääriä
  ensimmäistä kertaa kädessään.

- seitsemännellä rastilla esiteltiin metsästyskoiria. Paikan
  päällä oli Suomen Pystykorva, johon lapset oitis ihastuivat.

Lopuksi paistettiin makkara, juotiin limsat ja tehtiin yhteenvetoa, mitä
oppilaat kokivat päivän aikana ja mistä he pitivät eniten. Ääniä saivat
ainakin ilmakivääriammunta, puhelimet, koirat ja tietenkin makkaranpaisto
nuotiolla.

Sää suosi tilaisuutta hyvin ja kaikki tuntuivat viihtyvän ja opettaja
kiitteli seuraa hyvin järjestetystä tilaisuudesta. Me Eränkävijät tunsimme
mielihyvää, kun osallistujat olivat tyytyväisiä ja meillä oli tilaisuus
antaa oikeita tietoja meille läheisistä asioista.

img_1621.jpg

img_1612.jpg

Pekka Hujala

0400416959

Itä-Suomen Metso-leiri 2014 Mäntyharjulla